Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Øget terrortrussel (forhandling)
 5.Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (forhandling)
 6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (forhandling)
 7.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)
  
8.3.Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (afstemning)
  
8.4.Bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7) (afstemning)
  
8.5.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (afstemning)
  
8.6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
12.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere
  
12.2.Etiopien
  
12.3.Nordkorea
 13.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 14.Afstemningstid
  
14.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere (afstemning)
  
14.2.Etiopien (afstemning)
  
14.3.Nordkorea (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien
Protokol (246 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Afstemning ved navneopråb (1895 kb) Bilag 1 (2 kb) 
 
Protokol (248 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Afstemning ved navneopråb (83 kb)    
 
Protokol (294 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (437 kb) Afstemning ved navneopråb (1820 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik