Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Øget terrortrussel (forhandling)
 5.Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (forhandling)
 6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (forhandling)
 7.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)
  
8.3.Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (afstemning)
  
8.4.Bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7) (afstemning)
  
8.5.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (afstemning)
  
8.6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
12.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere
  
12.2.Etiopien
  
12.3.Nordkorea
 13.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 14.Afstemningstid
  
14.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere (afstemning)
  
14.2.Etiopien (afstemning)
  
14.3.Nordkorea (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien
Protokol (246 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1895 kb) Bilag 1 (2 kb) 
 
Protokol (248 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (83 kb)    
 
Protokol (294 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (437 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1820 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik