Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 21 januari 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Verhoogde terrorismedreiging (debat)
 5.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (debat)
 6.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (debat)
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Stemmingen
  8.1.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
  8.3.Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (stemming)
  8.4.Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (stemming)
  8.5.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (stemming)
  8.6.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in India
  12.2.Ethiopië
  12.3.Noord-Korea
 13.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 14.Stemmingen
  14.1.EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in India (stemming)
  14.2.Ethiopië (stemming)
  14.3.Noord-Korea (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector
Notulen (249 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (1895 kb) Bijlage 1 (2 kb) 
 
Notulen (251 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (33 kb) Hoofdelijke stemming (82 kb)    
 
Notulen (298 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (430 kb) Hoofdelijke stemming (1819 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid