Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Ökat terroristhot (debatt)
 5.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)
 6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (debatt)
 7.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
  
8.3.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (omröstning)
  
8.4.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (omröstning)
  
8.5.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (omröstning)
  
8.6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare
  
12.2.Etiopien
  
12.3.Nordkorea
 13.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 14.Omröstning
  
14.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (omröstning)
  
14.2.Etiopien (omröstning)
  
14.3.Nordkorea (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin
Protokoll (250 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1895 kb) Bilaga 1 (2 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (38 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (84 kb)    
 
Protokoll (293 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (433 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1821 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy