Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Ökat terroristhot (debatt)
 5.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)
 6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (debatt)
 7.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
  
8.3.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (omröstning)
  
8.4.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (omröstning)
  
8.5.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (omröstning)
  
8.6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare
  
12.2.Etiopien
  
12.3.Nordkorea
 13.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 14.Omröstning
  
14.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (omröstning)
  
14.2.Etiopien (omröstning)
  
14.3.Nordkorea (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin
Protokoll (250 kb) Närvarolista (62 kb)    Omröstningar med namnupprop (1895 kb) Bilaga 1 (2 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (38 kb) Omröstningar med namnupprop (84 kb)    
 
Protokoll (293 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (433 kb) Omröstningar med namnupprop (1821 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy