Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 292kWORD 251k
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Lisääntynyt terrorismin uhka (keskustelu)
 5.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (keskustelu)
 6.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (keskustelu)
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 8.Äänestykset
  
8.1.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen (äänestys)
  
8.3.Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (äänestys)
  
8.4.Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (äänestys)
  
8.5.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (äänestys)
  
8.6.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset
  
12.2.Etiopia
  
12.3.Pohjois-Korea
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 14.Äänestykset
  
14.1.Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset (äänestys)
  
14.2.Etiopia (äänestys)
  
14.3.Pohjois-Korea (äänestys)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 133 artikla)

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys asutuskeskuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi (B8-1341/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin torjunnasta (B8-1342/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys maahanmuutosta kolmen miljardin euron liiketoimintana kansainvälisessä rikollisuudessa ja terrorismissa (B8-1343/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys markkinatalouden aseman myöntämisestä Kiinalle (B8-1344/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys virtuaalivaluuttojen, kuten bitcoinin, valvonnasta (B8-1366/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys grafeenin käytöstä röntgensäteiden tuottamisessa (B8-1367/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys virkistysohjelmien edistämisestä vanhusten yksinäisyyden torjumiseksi (B8-1368/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten suojelemisesta antibioottiresistenssin lisääntymiseltä, jota geenimanipuloidun rehun käyttö aiheuttaa (B8-1369/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten suojelemisesta isoglukoosin aiheuttamalta ylimääräiseltä terveysriskiltä (B8-1370/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys työperäisistä kuolemantapauksista (B8-1371/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tuhannen vasikan maatilan kieltämisestä Creusessa, Ranskassa (B8-1372/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eläkkeistä ja köyhyydestä (B8-1373/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tunisialaisen öljyn tuonnista verottomasti (B8-1375/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys hiv-tartunnoista Euroopassa (B8-1376/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys veropäätöksistä ja Ecofinin puheenjohtajavaltio Luxemburgista: epäsopiva yhdistelmä (B8-1377/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pakolaistilanteen hallintaa koskevasta EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta ja Euroopan täydellisestä antautumisesta (B8-1378/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Turkin 29. marraskuuta 2015 tekemästä sopimuksesta (B8-1379/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys turva- ja ennaltaehkäisyjärjestelyjen vahvistamisesta Euroopan lentoasemilla (B8-1380/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristön pilaantumisesta kuolemantapausten syynä (B8-1381/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys luonnonmukaisesta viljelystä (B8-1382/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys perimätieteen kehityksestä (B8-1383/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys terrorismin uhasta Euroopan unionissa (B8-1384/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys yliopisto-opetuksen saatavuudesta Italiassa ja Euroopassa (B8-1385/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ”islamilaisen valtion” jesidejä vastaan tekemien rikosten torjumisesta (B8-1386/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vammaisuudesta (B8-1387/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisestä (B8-1388/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys aloitteista edelleen käyttökelpoisten esineiden hävittämisen vähentämiseksi kaatopaikoilla (B8-1389/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Parkinsonin taudista (B8-1390/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Kyproksen turkkilaismiehityksestä (B8-1391/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : AFET

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kansalaisjärjestöille suunnattavien unionin varojen myöntämisperusteista (B8-1392/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan syrjäisillä alueilla sijaitsevista historiallisista esineistä tai kulttuuriesineistä (B8-1393/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys orjuuden lakkauttamisesta (B8-1423/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2.2) ehdotus suositukseksi (työjärjestyksen 134 artikla)

- Andrey Kovatchev. Ehdotus suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta (B8-1374/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

20. tammikuuta 2016

* (nro 1243/2015); * (nro 1244/2015); * (nro 1245/2015); * (nro 1246/2015); * (nro 1247/2015); * (nro 1248/2015); * (nro 1249/2015); * (nro 1250/2015); * (nro 1251/2015); * (nro 1252/2015); * (nro 1253/2015); * (nro 1254/2015); * (nro 1255/2015); * (nro 1256/2015); * (nro 1257/2015); * (nro 1258/2015); * (nro 1259/2015); * (nro 1260/2015); * (nro 1261/2015); * (nro 1262/2015); Flavio Miccono (nro 1263/2015); * (nro 1264/2015); * (nro 1265/2015); * (nro 1266/2015); * (nro 1267/2015); * (nro 1268/2015); * (nro 1269/2015); * (nro 1270/2015); * (nro 1271/2015); * (nro 1272/2015); * (nro 1273/2015); * (nro 1274/2015); Jens Genzer (nro 1275/2015); Leszek Stępień (nro 1276/2015); * (nro 1277/2015); * (nro 1278/2015); * (nro 1279/2015); * (nro 1280/2015); * (nro 1281/2015); * (nro 1282/2015); Vasil Kadrinov (nro 1283/2015); * (nro 1284/2015); * (nro 1285/2015); Domenico Peveri (nro 1286/2015); * (nro 1287/2015); * (nro 1288/2015); * (nro 1289/2015); * (nro 1290/2015); * (nro 1291/2015); Jørgen Thorball (nro 1292/2015); * (nro 1293/2015); * (nro 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (nro 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nro 1296/2015); * (nro 1297/2015); * (nro 1298/2015); * (nro 1299/2015); * (nro 1300/2015); Stefano Armanasco (nro 1301/2015); Orazio Cantile (nro 1302/2015); Orazio Cantile (nro 1303/2015); Orazio Cantile (nro 1304/2015); * (nro 1305/2015); * (nro 1306/2015); * (nro 1307/2015); * (nro 1308/2015); * (nro 1309/2015); * (nro 1310/2015); * (nro 1311/2015); Eustachio Festa (nro 1312/2015); * (nro 1313/2015); Jens Genzer (nro 1314/2015); * (nro 1315/2015); * (nro 1316/2015); * (nro 1317/2015); * (nro 1318/2015); * (nro 1319/2015); * (nro 1320/2015); Daniel Braun (nro 1321/2015); * (nro 1322/2015); Mariano Chiusano (nro 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (nro 1324/2015); * (nro 1325/2015); * (nro 1326/2015); * (nro 1327/2015); Renato Amoroso (nro 1328/2015); * (nro 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nro 1330/2015); * (nro 1331/2015); * (nro 1332/2015); John Allen (nro 1333/2015); Łukasz Murawa (nro 1334/2015); José Lozano Gallego (nro 1335/2015); * (nro 1336/2015); * (nro 1337/2015); * (nro 1338/2015); Manuela Maria (nro 1339/2015); * (nro 1340/2015); * (nro 1341/2015); * (nro 1342/2015); Rohullah Shams (nro 1343/2015); * (nro 1344/2015); * (nro 1345/2015); * (nro 1346/2015); * (nro 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (nro 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (nro 1349/2015); * (nro 1350/2015); * (nro 1351/2015); Flavio Miccono (nro 1352/2015); * (nro 1353/2015); * (nro 1354/2015); * (nro 1355/2015); * (nro 1356/2015); * (nro 1357/2015); * (nro 1358/2015); * (nro 1359/2015); * (nro 1360/2015); * (nro 1361/2015); Michael Uhlig (nro 1362/2015); Michael Uhlig (nro 1363/2015); Michael Uhlig (nro 1364/2015); * (nro 1365/2015); Jan-Erik Hansen (nro 1366/2015); Jan-Erik Hansen (nro 1367/2015); Jan-Erik Hansen (nro 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (nro 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (nro 1370/2015); Octavio Viana (nro 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (nro 1372/2015); * (nro 1373/2015); Oronzo Danese (nro 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (nro 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nro 1376/2015); * (nro 1377/2015); * (nro 1378/2015); * (nro 1379/2015).

(*) nimi luottamuksellinen

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 20. tammikuuta 2016 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


4. Lisääntynyt terrorismin uhka (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lisääntynyt terrorismin uhka (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta; hän vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki ja Zdzisław Krasnodębski, ja Péter Niedermüller.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Marek Jurek, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Péter Niedermüller, vastasi, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Hilde Vautmans Zdzisław Krasnodębskin vastauksesta, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić ja José Inácio Faria.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000154/2015) Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Richard Ashworth.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


6. Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (keskustelu)

Mietintö vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014 [2014/2218(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera ja Pál Csáky.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness ja Ángela Vallina.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 8.6.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


7. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Entinen parlamentin jäsen Rosario Crocetta on esittänyt pyynnön koskemattomuutensa puolustamisesta asiassa, joka on oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyssä Palermon tuomioistuimessa.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0017)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.2. Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

Julistettiin hyväksytyksi (ks. istunnon pöytäkirja 21.1.2016 liite 1).


8.3. Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (2015/3032(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0068/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0018)

(Päätöslauselmaesitys B8-0080/2016 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esittivät 26 ja 44 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


8.4. Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0043/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0043/2016, B8-0051/2016 ja B8-0058/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0019)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 ja B8-0060/2016 raukesivat.)


8.5. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP)

Päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0050/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0020)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 raukesivat.)


8.6. Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014 [2014/2218(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0021)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans ja Stanislav Polčák

Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil ja Steven Woolfe

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins ja Michaela Šojdrová

Mietintö Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr ja Andrejs Mamikins.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 2).


12.1. Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset

Päätöslauselmaesitykset B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 ja B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta ja Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Nirj Deva ja Doru-Claudian Frunzulică.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.1.


12.2. Etiopia

Päätöslauselmaesitykset B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 ja B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja José Inácio Faria.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.2.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä (puhemies muistutti voimassa olevista määräyksistä).


12.3. Pohjois-Korea

Päätöslauselmaesitykset B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 ja B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta ja Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai ja Urmas Paet.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.3.


13. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) - 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 22. tammikuuta 2016.


14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0081/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0084/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0085/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0082/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0023)


14.3. Pohjois-Korea (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0083/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

—    Helmut Scholz.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0024)

(Päätöslauselmaesitys B8-0097/2016 raukesi.)


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

CONT-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Kansalaisjärjestöille EU:n talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta (2015/2345(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Sähköinen demokratia Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet (2016/2008(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE)

AFET- ja AFCO-valiokunnat
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (2015/2343(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

AFET- ja DEVE-valiokunnat
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Euroopan pakolaiskriisin käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (2015/2342(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

BUDG-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (2015/2353(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

ECON- ja BUDG-valiokunnat
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Euroalueen budjettikapasiteetti - vaikutukset EU:n talousarvioon, täydentävyyteen ja parlamentin harjoittamaan valvontaan (2015/2344(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, CONT, AFCO)

CULT-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- EU:n nuorisostrategian 2013-2015 arviointi (2015/2351(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, CONT, REGI)

DEVE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (2015/2341(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

ECON-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Virtuaalivaluutat (2016/2007(INI))
(lausuntoa varten: INTA, IMCO)

- Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiön (IFRS), Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja julkisen edun valvontalautakunnan (PIOB) toiminta (2016/2006(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

FEMM-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Kertomus miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta (2016/2012(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Sisämarkkinastrategia (2015/2354(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Muut kuin tulleihin liittyvät esteet sisämarkkinoilla (2015/2346(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

JURI-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (2016/2011(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (2015/2352(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

LIBE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (2016/2009(INI))
(lausuntoa varten: PETI, AFCO)

TRAN-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Kertomus postipalveludirektiivin soveltamisesta (2016/2010(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Lauttojen mahdollisuuksien hyödyntäminen rannikkoalueilla ja sisävesiväylillä: panos eri liikennemuotoja yhdistävässä matkustajaliikenteessä (2015/2350(INI))

- Pienten liikenteenharjoittajien uudet mahdollisuudet ja yhteistoimintaan perustuvat liiketoimintamallit (2015/2349(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

- Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (2015/2348(INI))

- Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (2015/2347(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

AFET- ja AFCO-valiokunnat

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (2015/2343(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

AFET- ja DEVE-valiokunnat

- Euroopan pakolaiskriisin käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

AFCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14.1.2016)

- Sähköinen demokratia Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet (2016/2008(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE)

CONT-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Kansalaisjärjestöille EU:n talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta (2015/2345(INI)) (työjärjestyksen 54 artikla)
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

BUDG- ja ECON-valiokunnat (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- Euroalueen budjettikapasiteetti - vaikutukset EU:n talousarvioon, täydentävyyteen ja parlamentin harjoittamaan valvontaan (2015/2344(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, CONT, AFCO)(työjärjestyksen 54 artikla))

DEVE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.12.2015)

- EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (2015/2341(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)(työjärjestyksen 54 artikla)


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 1. helmikuuta 2016 - 4. helmikuuta 2016.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Liite 1 - Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen

Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta

(45 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Puheenjohtajakokous ehdotti, että valiokunnalla voisi olla enintään neljä varapuheenjohtajaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö