Index 
Jegyzőkönyv
PDF 299kWORD 274k
2016. január 21., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Petíciók
 4.Megnövekedett terrorveszély (vita)
 5.Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal (vita)
 6.A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei (vita)
 7.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.2.A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése (szavazás)
  
8.3.A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (szavazás)
  
8.4.Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (szavazás)
  
8.5.Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (szavazás)
  
8.6.A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok Indiában
  
12.2.Etiópia
  
12.3.Észak-Korea
 13.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 14.Szavazások órája
  
14.1.Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok Indiában (szavazás)
  
14.2.Etiópia (szavazás)
  
14.3.Észak-Korea (szavazás)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- A Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI, CULT

- Javaslat az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

CULT, JURI, LIBE

- Javaslat a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Javaslat az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Javaslat az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

BUDG, LIBE

- Javaslat az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, JURI

- Javaslat az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

A Szerződés 307. cikke értelmében értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) a képviselők

2.1) állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a menedékkérők fogadására használt lakott területek minimális feltételeiről (B8-1341/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az iszlám terrorizmus elleni küzdelemről (B8-1342/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a migránsüzletről, a nemzetközi bűnözés és terrorizmus 3 milliárd eurós hasznot hozó üzletéről (B8-1343/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a piacgazdasági státusz megadásáról Kína számára (B8-1344/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a virtuális pénznemek, például a bitcoin ellenőrzéséről (B8-1366/2015)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a grafén orvostudományban való, röntgensugarak előállítására szolgáló felhasználásáról (B8-1367/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az időskori magány leküzdésére szolgáló rekreációs programok támogatásáról (B8-1368/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Franz Obermayr. Állásfoglalási indítvány az uniós polgároknak a géntechnológiával módosított takarmány alkalmazása által okozott fokozott antibiotikum-rezisztenciától való védelméről (B8-1369/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Franz Obermayr. Állásfoglalási indítvány az uniós polgároknak az izoglükóz által okozott fokozott egészségügyi kockázattól való védelméről (B8-1370/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a halálos kimenetelű munkahelyi balesetekről (B8-1371/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a Creuse megyei „Ferme des mille veaux” (ezer borjút tartó gazdaság) betiltásáról (B8-1372/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nyugdíjakról és a szegénységről (B8-1373/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tunéziai olaj vámmentes behozataláról (B8-1375/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a HIV-fertőzésekről Európában (B8-1376/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az adómegállapításokról és az Ecofin luxemburgi elnökségéről: egy nem túl helyénvaló párosításról (B8-1377/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a menekültek kezeléséről szóló, az EU és Törökország közötti megállapodásról: Európa totális meghátrálásáról (B8-1378/2015)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Állásfoglalási indítvány a 2015. november 29-én megkötött EU–Törökország megállapodásról (B8-1379/2015)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai repülőterek biztonsági és megelőző intézkedéseinek megerősítéséről (B8-1380/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a halálozáshoz vezető szennyezésről (B8-1381/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az ökológiai gazdálkodásról (B8-1382/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a genomika fejlődéséről (B8-1383/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Állásfoglalási indítvány az Európai Unión belüli terrorfenyegetettségről (B8-1384/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az egyetemi oktatáshoz való hozzáférésről Olaszországban és Európában (B8-1385/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Iszlám Állam által a jeziditákkal szemben elkövetett bűncselekmények elleni fellépésről (B8-1386/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogyatékosságról (B8-1387/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről (B8-1388/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a hulladéklerakókban elhelyezett, még felhasználható tárgyak mennyiségének csökkentésére irányuló kezdeményezésekről (B8-1389/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a Parkinson-kórról (B8-1390/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonnano:    Állásfoglalási indítvány Ciprus török katonai megszállásáról (B8-1391/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nem kormányzati szervezetek közösségi forrásokból való támogatására vonatkozó kritériumokról (B8-1392/2015)

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai peremterületek kulturális és történelmi értékeiről (B8-1393/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a rabszolgaság megszüntetéséről (B8-1423/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

2.2) ajánlásra irányuló javaslat

- Andrey Kovatchev. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszakáról (B8-1374/2015)

utalva

illetékes :

AFET


3. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2016. január 20.

* (1243/2015. sz.); * (1244/2015. sz.); * (1245/2015. sz.); * (1246/2015. sz.); * (1247/2015. sz.); * (1248/2015. sz.); * (1249/2015. sz.); * (1250/2015. sz.); * (1251/2015. sz.); * (1252/2015. sz.); * (1253/2015. sz.); * (1254/2015. sz.); * (1255/2015. sz.); * (1256/2015. sz.); * (1257/2015. sz.); * (1258/2015. sz.); * (1259/2015. sz.); * (1260/2015. sz.); * (1261/2015. sz.); * (1262/2015. sz.); Flavio Miccono (1263/2015. sz.); * (1264/2015. sz.); * (1265/2015. sz.); * (1266/2015. sz.); * (1267/2015. sz.); * (1268/2015. sz.); * (1269/2015. sz.); * (1270/2015. sz.); * (1271/2015. sz.); * (1272/2015. sz.); * (1273/2015. sz.); * (1274/2015. sz.); Jens Genzer (1275/2015. sz.); Leszek Stępień (1276/2015. sz.); * (1277/2015. sz.); * (1278/2015. sz.); * (1279/2015. sz.); * (1280/2015. sz.); * (1281/2015. sz.); * (1282/2015. sz.); Vasil Kadrinov (1283/2015. sz.); * (1284/2015. sz.); * (1285/2015. sz.); Domenico Peveri (1286/2015. sz.); * (1287/2015. sz.); * (1288/2015. sz.); * (1289/2015. sz.); * (1290/2015. sz.); * (1291/2015. sz.); Jørgen Thorball (1292/2015. sz.); * (1293/2015. sz.); * (1294/2015. sz.); Ioachim-Savian Popovici (1295/2015. sz.); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (1296/2015. sz.); * (1297/2015. sz.); * (1298/2015. sz.); * (1299/2015. sz.); * (1300/2015. sz.); Stefano Armanasco (1301/2015. sz.); Orazio Cantile (1302/2015. sz.); Orazio Cantile (1303/2015. sz.); Orazio Cantile (1304/2015. sz.); * (1305/2015. sz.); * (1306/2015. sz.); * (1307/2015. sz.); * (1308/2015. sz.); * (1309/2015. sz.); * (1310/2015. sz.); * (1311/2015. sz.); Eustachio Festa (1312/2015. sz.); * (1313/2015. sz.); Jens Genzer (1314/2015. sz.); * (1315/2015. sz.); * (1316/2015. sz.); * (1317/2015. sz.); * (1318/2015. sz.); * (1319/2015. sz.); * (1320/2015. sz.); Daniel Braun (1321/2015. sz.); * (1322/2015. sz.); Mariano Chiusano (1323/2015. sz.); Dimitrios Tsamaris (1324/2015. sz.); * (1325/2015. sz.); * (1326/2015. sz.); * (1327/2015. sz.); Renato Amoroso (1328/2015. sz.); * (1329/2015. sz.); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (1330/2015. sz.); * (1331/2015. sz.); * (1332/2015. sz.); John Allen (1333/2015. sz.); Łukasz Murawa (1334/2015. sz.); José Lozano Gallego (1335/2015. sz.); * (1336/2015. sz.); * (1337/2015. sz.); * (1338/2015. sz.); Manuela Maria (1339/2015. sz.); * (1340/2015. sz.); * (1341/2015. sz.); * (1342/2015. sz.); Rohullah Shams (1343/2015. sz.); * (1344/2015. sz.); * (1345/2015. sz.); * (1346/2015. sz.); * (1347/2015. sz.); Pedro Pozas Terrados (1348/2015. sz.); Anxo Manuel Fernández Saborido (1349/2015. sz.); * (1350/2015. sz.); * (1351/2015. sz.); Flavio Miccono (1352/2015. sz.); * (1353/2015. sz.); * (1354/2015. sz.); * (1355/2015. sz.); * (1356/2015. sz.); * (1357/2015. sz.); * (1358/2015. sz.); * (1359/2015. sz.); * (1360/2015. sz.); * (1361/2015. sz.); Michael Uhlig (1362/2015. sz.); Michael Uhlig (1363/2015. sz.); Michael Uhlig (1364/2015. sz.); * (1365/2015. sz.); Jan-Erik Hansen (1366/2015. sz.); Jan-Erik Hansen (1367/2015. sz.); Jan-Erik Hansen (1368/2015. sz.); José Manuel Martín Álvarez (1369/2015. sz.); Jose Manuel Martin Alvarez (1370/2015. sz.); Octavio Viana (1371/2015. sz.); Oscar Bolívar Amo (1372/2015. sz.); * (1373/2015. sz.); Oronzo Danese (1374/2015. sz.); Nicodim Eugen Lupea (1375/2015. sz.); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (1376/2015. sz.); * (1377/2015. sz.); * (1378/2015. sz.); * (1379/2015. sz.).

(*) Bizalmas név

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2016. január 20-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


4. Megnövekedett terrorveszély (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Megnövekedett terrorveszély (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić és Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki és Zdzisław Krasnodębski, és Péter Niedermüller.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Marek Jurek, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Péter Niedermüller, aki válaszol arra, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans Zdzisław Krasnodębski válaszára, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić és José Inácio Faria.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


5. Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000154/2015) felteszi: Bernd Lange és Daniel Caspary, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karoline Graswander-Hainz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, David Martin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster és Emmanuel Maurel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić és Richard Ashworth.

Felszólal: Neven Mimica.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.


6. A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei (vita)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységeiről [2014/2218(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera és Pál Csáky.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness és Ángela Vallina.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


7. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Rosario Crocetta, a Parlament volt képviselője mentelmi jogának fenntartását kérte a palermói bíróságon folyamatban levő előzetes eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Javaslat az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0017)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.2. A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (lásd 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).


8.3. A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (2015/3032(RSP))

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0068/2015

(amely a B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala és Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki és Edward Czesak, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0018)

(A B8-0080/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michael Gahler és Knut Fleckenstein, akik a (26) és (44) bekezdéshez szóbeli módosítást nyújtottak be, amelyeket elfogadtak.


8.4. Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (2015/3034(RSP))

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0043/2016

(amely a B8-0043/2016, B8-0051/2016 és B8-0058/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon és Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0019)

(A B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 és B8-0060/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.5. Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (2015/3035(RSP)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, )

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0050/2016

(amely a B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Mark Demesmaeker.

Elfogadva (P8_TA(2016)0020)

(A B8-0056/2016 és B8-0065/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.6. A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységeiről [2014/2218(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0021)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor és Stanislav Polčák

A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans és Stanislav Polčák

Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil és Steven Woolfe

Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins és Michaela Šojdrová

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg -jelentés - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr és Andrejs Mamikins.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


12.1. Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok Indiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 és B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet és Pier Antonio Panzeri présentent les propositions de résolution.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić és Krisztina Morvai, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 14.1. pont .


12.2. Etiópia

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 és B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és José Inácio Faria.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 14.2. pont .

Felszólal: Krisztina Morvai a „catch the eye” eljárásról (Az elnök emlékeztet a hatályos szabályzatra).


12.3. Észak-Korea

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 és B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében és Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Felszólal: Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai és Urmas Paet.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 14.3. pont .


13. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez („állategészségügyi rendelet”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

utalva illetékes: AGRI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2016. január 22.


14. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


14.1. Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok Indiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0081/2016

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0084/2016

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0085/2016

(amely a B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward és Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake és Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiópia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0082/2015

(amely a B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake és Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0023)


14.3. Észak-Korea (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0083/2015

(amely a B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake és Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

—    Helmut Scholz

Elfogadva (P8_TA(2016)0024)

(A B8-0097/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

CONT bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzése (2015/2345(INI))
(vélemény: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- e-demokrácia az Európai Unióban: lehetőségek és kihívások (2016/2008(INI))
(vélemény: CULT, ITRE)

bizottságok AFET, AFCO
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai:a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (2015/2343(INI))
(vélemény: BUDG)

AFET, DEVE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Az európai menekültügyi válság kezelése: Az EU külső tevékenységének szerepe (2015/2342(INI)) (vélemény: LIBE)

BUDG bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (2015/2353(INI))
(vélemény: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

BUDG, ECON bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Költségvetési lehetőségek az euróövezet számára – következmények az uniós költségvetésre, kiegészítő jelleg és parlamenti ellenőrzés (2015/2344(INI))
(vélemény: EMPL, CONT, AFCO)

CULT bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Az EU 2013–2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának értékelése (2015/2351(INI))
(vélemény: EMPL, CONT, REGI)

DEVE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- EU–Afrika vészhelyzeti alap:következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából t (2015/2341(INI))
(vélemény: BUDG)

ECON bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- Virtuális pénznemek (2016/2007(INI))
(vélemény: INTA, IMCO)

- A nemzetközi számviteli standardok (IAS), valamint a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységének értékelése (2016/2006(INI))
(vélemény: CONT)

FEMM bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról (2016/2012(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Az egységes piaci stratégia (2015/2354(INI))
(vélemény: EMPL)

- Az egységes piac nem vámjellegű akadályai (2015/2346(INI))
(vélemény: EMPL)

JURI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása (2016/2011(INI))
(vélemény: LIBE)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- A tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősség, kártérítés és pénzügyi biztosítékok (2015/2352(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE)

LIBE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- Az alapvető jogok helyzete 2015-ben az Európai Unióban (2016/2009(INI))
(vélemény: PETI, AFCO)

TRAN bizottság
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14.)

- Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI))
(vélemény: ITRE, IMCO)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- A komphajókban rejlő lehetőségek kiaknázása a partmenti területeken és a belvízi hajóutakon:Hozzájárulás a multimodális személyszállításhoz (2015/2350(INI))

- Új lehetőségek, köztük együttműködésre épülő üzleti modellek a kis szállító cégek számára (2015/2349(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE)

- Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TENT-T folyosókon (2015/2348(INI))

- A közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztése (2015/2347(INI))
(vélemény: REGI)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

bizottságok: AFET, AFCO

- A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai:a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (2015/2343(INI))
(vélemény: BUDG)
bizottságok: AFET, DEVE

- Az európai menekültügyi válság kezelése: Az EU külső tevékenységének szerepe (2015/2342(INI)) (vélemény: LIBE)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2016.1.14)

- e-demokrácia az Európai Unióban: lehetőségek és kihívások (2016/2008(INI))
(vélemény: CULT, ITRE) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

bizottság: CONT (az eljárási szabályzaat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16)

- Nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzése (2015/2345(INI))
(vélemény: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

bizottságok BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- Költségvetési lehetőségek az euróövezet számára – következmények az uniós költségvetésre, kiegészítő jelleg és parlamenti ellenőrzés (2015/2344(INI))
(vélemény: EMPL, CONT, AFCO) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

DEVE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2015.12.16.)

- EU-Afrika vészhelyzeti alap:következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából t (2015/2341(INI))
(vélemény: BUDG) (az eljárási szabályzat 54. cikke)


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. február 12016. február 4.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


1. melléklet – A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság

(45 tag)

Rendes tagok

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Az Elnökök Értekezlete javasolta továbbá, hogy a bizottságnak legfeljebb 4 alelnöke lehet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat