Indiċi 
Minuti
PDF 304kWORD 278k
Il-Ħamis, 21 ta' Jannar 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.Żieda tat-theddida mit-terroriżmu (dibattitu)
 5.Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (dibattitu)
 6.Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (dibattitu)
 7.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Kosovo *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2.Ħatra tal-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)
  8.3.Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (votazzjoni)
  8.4.Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (votazzjoni)
  8.5.Prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016 (votazzjoni)
  8.6.Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  12.1.Ċittadini tal-UE f'detenzjoni fl-Indja, b'mod partikolari ċittadini Taljani, Estonjani u tar-Renju Unit
  12.2.Etjopja
  12.3.Korea ta' Fuq
 13.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  14.1.Ċittadini tal-UE f'detenzjoni fl-Indja, b'mod partikolari ċittadini Taljani, Estonjani u tar-Renju Unit (votazzjoni)
  14.2.Etjopja (votazzjoni)
  14.3.Korea ta' Fuq (votazzjoni)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra tal-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KEE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud f’dak li għandu x'jaqsam mal-perjodu ta' obbligu li tiġi rispettata r-rata standard minima (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jirrigwardaw il-kuntratti għall-bejgħ onlajn u bejgħ mill-bogħod ieħor ta' oġġetti (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

JURI, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

CULT, JURI, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

BUDG, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar it-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta’ bażijiet tad-dejta rilevanti (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE, AFET, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) mill-Membri

2.1) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet minimi ta' ċentru abitat għall-ospitalità ta' dawk li jitolbu l-asil (B8-1341/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu Islamiku (B8-1342/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Business Migranti, negozju għall-kriminalità u għat-terroriżmu internazzjonali ta' 3 biljun ewro (B8-1343/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għoti tal-istatus ta' ekonomija tas-suq liċ-Ċina (B8-1344/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontroll tal-muniti virtwali, bħall-"Bitcoin" (B8-1366/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-grafen fil-qasam mediku għall-produzzjoni tar-raġġi X (B8-1367/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' programmi rikreattivi biex tiġi miġġielda s-solitudni fost l-anzjani (B8-1368/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE minn żieda tar-reżistenza għall-antibijotiċi permezz tal-użu ta' għalf ġenetikament modifikat (B8-1369/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE minn riskju ogħla għas-saħħa minħabba l-isoglukożju (B8-1370/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imwiet fuq il-post tax-xogħol (B8-1371/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-'ferme des mille veaux' fil-Creuse (B8-1372/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-pensjonijiet u l-faqar (B8-1373/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importazzjoni mingħajr dazji taż-żejt Tuneżin (B8-1375/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-infezzjonijiet bl-HIV fl-Ewropa (B8-1376/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa (tax ruling) u l-presidenza Lussemburgiża tal-Ecofin: binomju mhux xieraq (B8-1377/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim bejn l-UE u t-Turkija għall-ġestjoni tar-rifuġjati: il-kapitulazzjoni sħiħa tal-Ewropa (B8-1378/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

LIBE

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija konkluż fid-29 ta' Novembru 2015 (B8-1379/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-miżuri tas-sigurtà u tal-prevenzjoni fl-ajruporti Ewropej (B8-1380/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tniġġis bħala kawża tal-imwiet (B8-1381/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-biedja organika (B8-1382/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-evoluzzjoni ġenomika (B8-1383/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-theddida terroristika fl-Unjoni Ewropea (B8-1384/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess għall-edukazzjoni universitarja fl-Italja u fl-Ewropa (B8-1385/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-indirizzar tar-reati tal-Istat Iżlamiku kontra l-poplu Yazidi (B8-1386/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diżabilità (B8-1387/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-mard kardjovaskulari (B8-1388/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inizjattivi li għandhom l-għan li jnaqqsu r-rimi fil-miżbliet ta' oġġetti li jkunu għadhom utilizzabbli (B8-1389/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-marda ta' Parkinson (B8-1390/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-okkupazzjoni militari Torka f'Ċipru (B8-1391/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriterji għall-allokazzjoni ta' fondi tal-Unjoni lill-organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) (B8-1392/2015)

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

DEVE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-patrimonju storiku u kulturali Ewropew li jinsab fil-periferija (B8-1393/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-iskjavitù (B8-1423/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE


2.2) proposta għal rakkomandazzjoni (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Andrey Kovatchev. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (B8-1374/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET


3. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 20 ta' Jannar 2016

* (nru 1243/2015); * (nru 1244/2015); * (nru 1245/2015); * (nru 1246/2015); * (nru 1247/2015); * (nru 1248/2015); * (nru 1249/2015); * (nru 1250/2015); * (nru 1251/2015); * (nru 1252/2015); * (nru 1253/2015); * (nru 1254/2015); * (nru 1255/2015); * (nru 1256/2015); * (nru 1257/2015); * (nru 1258/2015); * (nru 1259/2015); * (nru 1260/2015); * (nru 1261/2015); * (nru 1262/2015); Flavio Miccono (nru 1263/2015); * (nru 1264/2015); * (nru 1265/2015); * (nru 1266/2015); * (nru 1267/2015); * (nru 1268/2015); * (nru 1269/2015); * (nru 1270/2015); * (nru 1271/2015); * (nru 1272/2015); * (nru 1273/2015); * (nru 1274/2015); Jens Genzer (nru 1275/2015); Leszek Stępień (nru 1276/2015); * (nru 1277/2015); * (nru 1278/2015); * (nru 1279/2015); * (nru 1280/2015); * (nru 1281/2015); * (nru 1282/2015); Vasil Kadrinov (nru 1283/2015); * (nru 1284/2015); * (nru 1285/2015); Domenico Peveri (nru 1286/2015); * (nru 1287/2015); * (nru 1288/2015); * (nru 1289/2015); * (nru 1290/2015); * (nru 1291/2015); Jørgen Thorball (nru 1292/2015); * (nru 1293/2015); * (nru 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (nru 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nru 1296/2015); * (nru 1297/2015); * (nru 1298/2015); * (nru 1299/2015); * (nru 1300/2015); Stefano Armanasco (nru 1301/2015); Orazio Cantile (nru 1302/2015); Orazio Cantile (nru 1303/2015); Orazio Cantile (nru 1304/2015); * (nru 1305/2015); * (nru 1306/2015); * (nru 1307/2015); * (nru 1308/2015); * (nru 1309/2015); * (nru 1310/2015); * (nru 1311/2015); Eustachio Festa (nru 1312/2015); * (nru 1313/2015); Jens Genzer (nru 1314/2015); * (nru 1315/2015); * (nru 1316/2015); * (nru 1317/2015); * (nru 1318/2015); * (nru 1319/2015); * (nru 1320/2015); Daniel Braun (nru 1321/2015); * (nru 1322/2015); Mariano Chiusano (nru 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (nru 1324/2015); * (nru 1325/2015); * (nru 1326/2015); * (nru 1327/2015); Renato Amoroso (nru 1328/2015); * (nru 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nru 1330/2015); * (nru 1331/2015); * (nru 1332/2015); John Allen (nru 1333/2015); Łukasz Murawa (nru 1334/2015); José Lozano Gallego (nru 1335/2015); * (nru 1336/2015); * (nru 1337/2015); * (nru 1338/2015); Manuela Maria (nru 1339/2015); * (nru 1340/2015); * (nru 1341/2015); * (nru 1342/2015); Rohullah Shams (nru 1343/2015); * (nru 1344/2015); * (nru 1345/2015); * (nru 1346/2015); * (nru 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (nru 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (nru 1349/2015); * (nru 1350/2015); * (nru 1351/2015); Flavio Miccono (nru 1352/2015); * (nru 1353/2015); * (nru 1354/2015); * (nru 1355/2015); * (nru 1356/2015); * (nru 1357/2015); * (nru 1358/2015); * (nru 1359/2015); * (nru 1360/2015); * (nru 1361/2015); Michael Uhlig (nru 1362/2015); Michael Uhlig (nru 1363/2015); Michael Uhlig (nru 1364/2015); * (nru 1365/2015); Jan-Erik Hansen (nru 1366/2015); Jan-Erik Hansen (nru 1367/2015); Jan-Erik Hansen (nru 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (nru 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (nru 1370/2015); Octavio Viana (nru 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (nru 1372/2015); * (nru 1373/2015); Oronzo Danese (nru 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (nru 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nru 1376/2015); * (nru 1377/2015); * (nru 1378/2015); * (nru 1379/2015).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-President ħabbar li fid-data 20 ta' Jannar 2016, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


4. Żieda tat-theddida mit-terroriżmu (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żieda tat-theddida mit-terroriżmu (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Steven Woolfe f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ivan Jakovčić u Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Angel Dzhambazki u Zdzisław Krasnodębski, u Péter Niedermüller.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Marek Jurek, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Péter Niedermüller, li wieġbu, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, dwar it-tweġiba li ta Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić u José Inácio Faria.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000154/2015) imressqa minn Bernd Lange u Daniel Caspary, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Il-ftuħ ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Awstralja u n-New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Karoline Graswander-Hainz f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster u Emmanuel Maurel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić u Richard Ashworth.

Intervent ta': Neven Mimica.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ulterjuri.


6. Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 [2014/2218(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera u Pál Csáky.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness u Ángela Vallina.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 21.1.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


7. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari

Rosario Crocetta, ex Membru tal-Parlament, ressaq talba għall-ħarsien tal-immunità tiegħu fl-ambitu ta' proċedura preliminari quddiem it-Tribunal ta' Palermo.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Kosovo *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0017)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.2. Ħatra tal-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)

Proposta mill-Konferenza tal-Presidenti: Ħatra tal-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KONFERENZ TAL-PRESIDENTI

Dikjarat approvat (ara l-Anness 1 tal-Minuti ta' 21.1.2016).


8.3. Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0068/2015

(flok B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala u Kati Piri f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki u Edward Czesak f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0018)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0080/2016 iddekadiet.)

Interventi

Michael Gahler u Knut Fleckenstein ressqu emenda orali għall-paragrafi 26 u 44, rispettivament, li ġew aċċettati.


8.4. Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (2015/3034(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0043/2016

(flok B8-0043/2016, B8-0051/2016 u B8-0058/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon u Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0019)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 u B8-0060/2016 iddekadew.)


8.5. Prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016 (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016 (2015/3035(RSP)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt )

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0050/2016

(flok B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Paavo Väyrynen f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0020)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0056/2016 u B8-0065/2016 iddekadew.)


8.6. Attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 [2014/2218(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0021)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor u Stanislav Polčák

Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans u Stanislav Polčák

Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil u Steven Woolfe

Prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins u Michaela Šojdrová

Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr u Andrejs Mamikins.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 19.1.2016.)


12.1. Ċittadini tal-UE f'detenzjoni fl-Indja, b'mod partikolari ċittadini Taljani, Estonjani u tar-Renju Unit

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 u B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Marju Lauristin f'isem il-Grupp S&D, Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, Yana Toom f'isem il-Grupp ALDE, u Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ivan Jakovčić u Krisztina Morvai, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Nirj Deva u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal-Minuti ta' 21.1.2016.


12.2. Etjopja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 u B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u José Inácio Faria.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.2 tal-Minuti ta' 21.1.2016.

Intervent ta': Krisztina Morvai dwar il-proċedura "catch the eye" (il-President fakkar ir-regoli fis-seħħ).


12.3. Korea ta' Fuq

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 u B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, u Andi Cristea f'isem il-Grupp S&D.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

Interventi ta': Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai u Urmas Paet.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal-Minuti ta' 21.1.2016.


13. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)
irriferut responsabbli: AGRI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 22 ta' Jannar 2016.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


14.1. Ċittadini tal-UE f'detenzjoni fl-Indja, b'mod partikolari ċittadini Taljani, Estonjani u tar-Renju Unit (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0081/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0084/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0085/2016

(flok B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward u Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake u Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etjopja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0082/2015

(flok B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake u Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0023)


14.3. Korea ta' Fuq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0083/2015

(flok B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake u Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD;

—    Helmut Scholz.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0024)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0097/2016 iddekadiet.)


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Kontroll Baġitarju tal-finanzjament ta' NGOs mill-Baġit tal-UE (2015/2345(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

Kumitat AFCO
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Id-demokrazija elettronika fl-Unjoni Ewropea: potenzjal u sfidi (2016/2008(INI))
(opinjoni: CULT, ITRE)

Kumitati AFET, AFCO
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona (2015/2343(INI))
(opinjoni: BUDG)

Kumitati AFET, DEVE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Nindirizzaw il-Kriżi tar-Rifuġjati fl-Ewropa: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (2015/2342(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitat BUDG
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (2015/2353(INI))
(opinjoni: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

Kumitati BUDG, ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Kapaċità baġitarja għaż-Żona tal-euro - konsegwenzi għall-baġit tal-UE, komplementarjetajiet u kontroll parlamentari (2015/2344(INI))
(opinjoni: EMPL, CONT, AFCO)

Kumitat CULT
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (2015/2351(INI))
(opinjoni: EMPL, CONT, REGI)

Kumitat DEVE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (2015/2341(INI))
(opinjoni: BUDG)

Kumitat ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Muniti virtwali (2016/2007(INI))
(opinjoni: INTA, IMCO)

- Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-Attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) (2016/2006(INI))
(opinjoni: CONT)

Kumitat FEMM
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (2016/2012(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Kumitat IMCO
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- L-Istrateġija għas-Suq Uniku (2015/2354(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Ostakoli Non-Tariffarji fis-Suq Uniku (2015/2346(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat JURI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (2016/2011(INI))
(opinjoni: LIBE)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Responsabbiltà, kumpens u sigurtà finanzjarja għal operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore (2015/2352(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

Kumitat LIBE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 (2016/2009(INI))
(opinjoni: PETI, AFCO)

Kumitat TRAN
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (2016/2010(INI))
(opinjoni: ITRE, IMCO)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Nisfruttaw il-Potenzjal tal-Laneċ fiż-Żoni Kostali u l-Passaġġi fuq l-Ilma Interni: Kontribut lit-Trasport tal-Passiġġieri Multimodali (2015/2350(INI))

- Opportunitajiet ġodda għal impriżi żgħar tat-trasport, inklużi mudelli kummerċjali kollaborattivi (2015/2349(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

- Il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kuriduri l-ġodda tat-TEN-T (2015/2348(INI))

- Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (2015/2347(INI))
(opinjoni: REGI)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

Kumitati AFET, AFCO

- L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona (2015/2343(INI))
(opinjoni: BUDG)

Kumitati AFET, DEVE

- Nindirizzaw il-Kriżi tar-Rifuġjati fl-Ewropa: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (2015/2342(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14.1.2016)

- Id-demokrazija elettronika fl-Unjoni Ewropea: potenzjal u sfidi (2016/2008(INI))
(opinjoni: CULT, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat CONT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Kontroll Baġitarju tal-finanzjament ta' NGOs mill-Baġit tal-UE (2015/2345(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Kapaċità baġitarja għaż-Żona tal-euro - konsegwenzi għall-baġit tal-UE, komplementarjetajiet u kontroll parlamentari (2015/2344(INI))
(opinjoni: EMPL, CONT, AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16.12.2015)

- Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (2015/2341(INI))
(opinjoni: BUDG) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 1 ta' Frar 2016 sad-data 4 ta' Frar 2016.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Anness 1 - Ħatra tal-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

(45 membru)

Membri sħaħ

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Il-Konferenza tal-Presidenti pproponiet li l-Kumitat ikun jista' jkollu sa 4 Viċi Presidenti.

Avviż legali - Politika tal-privatezza