Kazalo 
Zapisnik
PDF 286kWORD 270k
Četrtek, 21. januar 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Povečana teroristična ogroženost (razprava)
 5.Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo (razprava)
 6.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 (razprava)
 7.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
  
8.3.Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (glasovanje)
  
8.4.Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (glasovanje)
  
8.5.Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (glasovanje)
  
8.6.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem mornarji Estonije in Združenega kraljestva
  
12.2.Etiopija
  
12.3.Severna Koreja
 13.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in Združenega kraljestva (glasovanje)
  
14.2.Etiopija (glasovanje)
  
14.3.Severna Koreja (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost vzvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

CULT, JURI, LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (Besedilo velja za EGP) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

BUDG, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe(ES) št. 2007/2004, Uredbe(ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kraji, da lahko sprejmejo prosilce za azil (B8-1341/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o boju proti islamskemu terorizmu (B8-1342/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o poslu z migranti, ki kriminalnim združbam in mednarodnim terorističnim organizacijam nanese tri milijarde EUR (B8-1343/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podelitvi statusa tržnega gospodarstva Kitajski (B8-1344/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nadzoru nad virtualnim denarjem, kot je bitcoin (B8-1366/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uporabi grafena v medicini za pridobivanje rentgenskih žarkov (B8-1367/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju rekreacijskih programov v boju proti osamljenosti starejših (B8-1368/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu državljanov EU pred večjo odpornostjo na antibiotike zaradi uporabe gensko spremenjene krme (B8-1369/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu državljanov EU pred povečanim zdravstvenim tveganjem zaradi izoglukoze (B8-1370/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o smrtnih žrtvah pri delu (B8-1371/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi delovanja farme za tisoč glav telet v departmaju Creuse (B8-1372/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pokojninah in revščini (B8-1373/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o brezcarinskem uvozu tunizijskega olja (B8-1375/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okužbah z virusom HIV v Evropi (B8-1376/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o davčnih stališčih in luksemburškem predsedstvu ECOFIN: neprimerna kombinacija (B8-1377/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu med EU in Turčijo o reševanju vprašanja beguncev: popolna kapitulacija Evrope (B8-1378/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo, sklenjenem 29. novembra 2015 (B8-1379/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o okrepitvi varnostnih in preventivnih ukrepov na evropskih letališčih (B8-1380/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o onesnaženosti kot vzroku smrti (B8-1381/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ekološkem kmetovanju (B8-1382/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razvoju genomike (B8-1383/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o teroristični grožnji v Evropski uniji (B8-1384/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dostopu do univerzitetnega izobraževanja v Italiji in drugje v Evropi (B8-1385/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o načinih preprečevanja zločinov Islamske države nad jazidi (B8-1386/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o invalidnosti (B8-1387/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preprečevanju bolezni srca in ožilja (B8-1388/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pobudah za zmanjšanje odlaganja še uporabnih predmetov na odlagališča (B8-1389/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o Parkinsonovi bolezni (B8-1390/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o turški vojaški zasedbi Cipra (B8-1391/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o merilih za dodeljevanje sredstev Unije nevladnim organizacijam (B8-1392/2015)

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o oddaljenih evropskih zgodovinskih in kulturnih dobrinah (B8-1393/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o odpravi suženjstva (B8-1423/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

2.2) predlog priporočila (člen 134 poslovnika)

- Andrey Kovatchev. Predlog priporočila Svetu o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (B8-1374/2015)

posredovano

pristojni :

AFET


3. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

20. januarja 2016

* (št. 1243/2015); * (št. 1244/2015); * (št. 1245/2015); * (št. 1246/2015); * (št. 1247/2015); * (št. 1248/2015); * (št. 1249/2015); * (št. 1250/2015); * (št. 1251/2015); * (št. 1252/2015); * (št. 1253/2015); * (št. 1254/2015); * (št. 1255/2015); * (št. 1256/2015); * (št. 1257/2015); * (št. 1258/2015); * (št. 1259/2015); * (št. 1260/2015); * (št. 1261/2015); * (št. 1262/2015); Flavio Miccono (št. 1263/2015); * (št. 1264/2015); * (št. 1265/2015); * (št. 1266/2015); * (št. 1267/2015); * (št. 1268/2015); * (št. 1269/2015); * (št. 1270/2015); * (št. 1271/2015); * (št. 1272/2015); * (št. 1273/2015); * (št. 1274/2015); Jens Genzer (št. 1275/2015); Leszek Stępień (št. 1276/2015); * (št. 1277/2015); * (št. 1278/2015); * (št. 1279/2015); * (št. 1280/2015); * (št. 1281/2015); * (št. 1282/2015); Vasil Kadrinov (št. 1283/2015); * (št. 1284/2015); * (št. 1285/2015); Domenico Peveri (št. 1286/2015); * (št. 1287/2015); * (št. 1288/2015); * (št. 1289/2015); * (št. 1290/2015); * (št. 1291/2015); Jørgen Thorball (št. 1292/2015); * (št. 1293/2015); * (št. 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (št. 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (št. 1296/2015); * (št. 1297/2015); * (št. 1298/2015); * (št. 1299/2015); * (št. 1300/2015); Stefano Armanasco (št. 1301/2015); Orazio Cantile (št. 1302/2015); Orazio Cantile (št. 1303/2015); Orazio Cantile (št. 1304/2015); * (št. 1305/2015); * (št. 1306/2015); * (št. 1307/2015); * (št. 1308/2015); * (št. 1309/2015); * (št. 1310/2015); * (št. 1311/2015); Eustachio Festa (št. 1312/2015); * (št. 1313/2015); Jens Genzer (št. 1314/2015); * (št. 1315/2015); * (št. 1316/2015); * (št. 1317/2015); * (št. 1318/2015); * (št. 1319/2015); * (št. 1320/2015); Daniel Braun (št. 1321/2015); * (št. 1322/2015); Mariano Chiusano (št. 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (št. 1324/2015); * (št. 1325/2015); * (št. 1326/2015); * (št. 1327/2015); Renato Amoroso (št. 1328/2015); * (št. 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 1330/2015); * (št. 1331/2015); * (št. 1332/2015); John Allen (št. 1333/2015); Łukasz Murawa (št. 1334/2015); José Lozano Gallego (št. 1335/2015); * (št. 1336/2015); * (št. 1337/2015); * (št. 1338/2015); Manuela Maria (št. 1339/2015); * (št. 1340/2015); * (št. 1341/2015); * (št. 1342/2015); Rohullah Shams (št. 1343/2015); * (št. 1344/2015); * (št. 1345/2015); * (št. 1346/2015); * (št. 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (št. 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (št. 1349/2015); * (št. 1350/2015); * (št. 1351/2015); Flavio Miccono (št. 1352/2015); * (št. 1353/2015); * (št. 1354/2015); * (št. 1355/2015); * (št. 1356/2015); * (št. 1357/2015); * (št. 1358/2015); * (št. 1359/2015); * (št. 1360/2015); * (št. 1361/2015); Michael Uhlig (št. 1362/2015); Michael Uhlig (št. 1363/2015); Michael Uhlig (št. 1364/2015); * (št. 1365/2015); Jan-Erik Hansen (št. 1366/2015); Jan-Erik Hansen (št. 1367/2015); Jan-Erik Hansen (št. 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (št. 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (št. 1370/2015); Octavio Viana (št. 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (št. 1372/2015); * (št. 1373/2015); Oronzo Danese (št. 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (št. 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (št. 1376/2015); * (št. 1377/2015); * (št. 1378/2015); * (št. 1379/2015).

(*) Ime vlagatelja zaupno

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 20. januarja 2016 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


4. Povečana teroristična ogroženost (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Povečana teroristična ogroženost (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Ivan Jakovčić in Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Angel Dzhambazki in Zdzisław Krasnodębski, in Péter Niedermüller.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Marek Jurek, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Pétru Niedermülleru, ki je nanj odgovoril, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, in sicer o odgovoru Zdzisława Krasnodębskega, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić in José Inácio Faria.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


5. Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000154/2015), ki sta ga postavila Bernd Lange in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Komisiji: Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster in Emmanuel Maurel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić in Richard Ashworth.

Govoril je Neven Mimica.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naknadno delno zasedanje.


6. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 (razprava)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014 [2014/2218(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera in Pál Csáky.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Mairead McGuinness in Ángela Vallina.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 21.1.2016.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


7. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Rosario Crocetta, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta, je vložil zahtevo za zaščito imunitete v okviru predhodnega postopka na sodišču v Palermu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9 Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0017)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.2. Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Predlog konference predsednikov: Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Razglašeno kot odobreno (glej prilogo 1 zapisnika z dne 21.1.2016).


8.3. Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))

predlogi resolucij B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0068/2015

(ki nadomešča B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt in Roberta Metsola v imenu skupine PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala in Kati Piri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki in Edward Czesak v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0018)

(Predlog resolucije B8-0080/2016 je brezpredmeten.)

Govorili so

Michael Gahler in Knut Fleckenstein sta vložila ustna predloga spremembe k odstavkoma 26 in 44, ki nista bila upoštevana.


8.4. Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP))

predlogi resolucij B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0043/2016

(ki nadomešča B8-0043/2016, B8-0051/2016 in B8-0058/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon in Ivo Belet v imenu skupine PPE;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward in Boris Zala v imenu skupine S&D;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0019)

(Predlogi resolucij B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 in B8-0060/2016 so brezpredmetni.)


8.5. Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)

predlogi resolucij B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0050/2016

(ki nadomešča B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Sprejeto (P8_TA(2016)0020)

(Predlogi resolucij B8-0056/2016 in B8-0065/2016 so brezpredmetni.)


8.6. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 (glasovanje)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014 [2014/2218(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0021)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor in Stanislav Polčák

Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans in Stanislav Polčák

Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil in Steven Woolfe

Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins in Michaela Šojdrová

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr in Andrejs Mamikins.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 19.1.2016)


12.1. Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem mornarji Estonije in Združenega kraljestva

predlogi resolucij B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 in B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Yana Toom v imenu skupine ALDE, in Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić in Krisztina Morvai, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Nirj Deva in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 21.1.2016.


12.2. Etiopija

predlogi resolucij B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 in B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Ana Gomes v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák in José Inácio Faria.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika z dne 21.1.2016.

Govorila je Krisztina Morvai o postopku "catch the eye" (predsednik je ponovil veljavne določbe).


12.3. Severna Koreja

predlogi resolucij B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 in B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz in Pier Antonio Panzeri sta predstavila predloge resolucij.

Govorila sta Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE in Andi Cristea v imenu skupine S&D.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Govorili so Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai in Urmas Paet.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 21.1.2016.


13. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)
posredovano pristojni: AGRI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 22. januarja 2016.


14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in Združenega kraljestva (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0081/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0084/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0085/2016

(ki nadomešča B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0082/2015

(ki nadomešča B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0023)


14.3. Severna Koreja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0083/2015

(ki nadomešča B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Marco Zanni v imenu skupine EFDD;

—    Helmut Scholz.

Sprejeto (P8_TA(2016)0024)

(Predlog resolucije B8-0097/2016 je brezpredmeten.)


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor CONT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU (2015/2345(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

odbor AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- E-demokracija v Evropski uniji: potencial in izzivi (2016/2008(INI))
(mnenje: CULT, ITRE)

odbora AFET, AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI))
(mnenje: BUDG)

odbora AFET, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU (2015/2342(INI))
(mnenje: LIBE)

odbor BUDG
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (2015/2353(INI))
(mnenje: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

odbora BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunska zmogljivost euroobmočja: posledice za proračun EU, dopolnjevanja in parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, AFCO)

odbor CULT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Ocena strategije EU za mlade 2013-2015 (2015/2351(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, REGI)

odbor DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (2015/2341(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Virtualne valute (2016/2007(INI))
(mnenje: INTA, IMCO)

- Ocena mednarodnih računovodskih standardov (IAS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (IFRS), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB) (2016/2006(INI))
(mnenje: CONT)

odbor FEMM
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Poročilo o izvajanju Direktive Sveta št. 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (2016/2012(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Strategija enotnega trga (2015/2354(INI))
(mnenje: EMPL)

- Netarifne ovire na enotnem trgu (2015/2346(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (2016/2011(INI))
(mnenje: LIBE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (2015/2352(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (2016/2009(INI))
(mnenje: PETI, AFCO)

odbor TRAN
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Poročilo o izvajanju direktive o poštnih storitvah (2016/2010(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Sprostitev potenciala potniških trajektov na obalnih območjih in celinskih vodah: prispevek k multimodalnemu potniškemu prometu (2015/2350(INI))

- Nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalni poslovni modeli (2015/2349(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE)

- Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (2015/2348(INI))

- Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (2015/2347(INI))
(mnenje: REGI)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

odbora: AFET, AFCO

- Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI))
(mnenje: BUDG)

odbora: AFET, DEVE

- Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU (2015/2342(INI))
(mnenje: LIBE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- E-demokracija v Evropski uniji: potencial in izzivi (2016/2008(INI))
(mnenje: CULT, ITRE)

odbor CONT (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU (2015/2345(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (člen 54 poslovnika)

odbora BUDG (člen 54 Poslovnika), ECON (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunska zmogljivost euroobmočja: posledice za proračun EU, dopolnjevanja in parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, AFCO) (člen 54 poslovnika)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (2015/2341(INI))
(mnenje: BUDG) (člen 54 poslovnika)


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 1. februarja 2016 do 4. februarja 2016.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Priloga 1 - Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

Preiskovalni odbor za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

(45 članov)

Člani

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Konferenca predsednikov je predlagala, da ima lahko odbor do 4 podpredsednike.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov