Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. vasario 1 d. - Strasbūras

4. Parlamento sudėtis
Stenograma

Mirus Miloslavui Ransdorfui Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad nuo 2016 m. sausio 23 d. jo vieta laisva.

°
° ° °

Kompetentingos Portugalijos valdžios institucijos pranešė apie João Pimenta Lopes, kuris pakeis Inês Cristina Zuber, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. sausio 31 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol João Pimenta Lopes įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Kalbėjo Birgit Sippel dėl kai kurių Parlamento narių kalbų dėl migrantų (Pirmininkas atsakė, kad reaguoti į ne Parlamente išsakytus pareiškimus neįeina į jo kompetenciją).

Teisinė informacija - Privatumo politika