Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 1., Hétfő - Strasbourg

7. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000005/2016) felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolat és Kína piacgazdasági státusza (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) felteszi: Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira vonatkozó, a 2015 utáni időszakot érintő új stratégia (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) felteszi: Bernd Lange és Salvatore Cicu, az INTA bizottság nevében, a Tanácshoz: A beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságára vonatkozó ENSZ-egyezmény (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A helyi és regionális önkormányzatok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESBA) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szigeti fekvés sajátos feltételei (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) felteszi: Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság intézkedései a T-521/14. sz. Svédország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet teljesítése érdekében (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) felteszi: Bernd Lange és Christofer Fjellner, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU és Nyugat-Afrika országai közötti gazdasági partnerségi megállapodás fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezései (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat