Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 1. februāris - Strasbūra

7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000005/2016), kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un tirgus ekonomikas statuss (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), kuru uzdeva Bernd Lange un Salvatore Cicu INTA komitejas vārdā Padomei: ANO Konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šķīrējtiesas procesā starp ieguldītāju un valsti (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Vietējo un reģionālo iestāžu loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Salu izolētība (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016), kuru uzdeva Matthias Groote S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā Komisijai: Komisijas rīcība, lai izpildītu lietā T-521/14 Zviedrija pret Komisiju pieņemto spriedumu (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Christofer Fjellner INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Rietumāfrikas ekonomisko partnerattiecību nolīguma noteikumi par ilgtspējīgu attīstību (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika