Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 februarie 2016 - Strasbourg

7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000005/2016) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) adresată de Bernd Lange și Salvatore Cicu, în numele Comisiei INTA, adresată Consiliului: Convenția ONU privind transparența în arbitrajul litigiilor între state și investitori realizat în baza tratatelor (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Rolul autorităților locale și regionale în fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Insularitatea (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016) adresată de Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Măsurile Comisiei necesare executării hotărârii în Cauza T-521/14 Suedia/Comisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) adresată de Bernd Lange și Christofer Fjellner, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Dispoziții privind dezvoltarea durabilă în Acordul de parteneriat economic dintre UE și Africa de Vest (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate