Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 1. februar 2016 - Strasbourg

8. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar I 2016 (PE 576.422/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en forhandling om ”Zikavirussets spredning” på dagsordenen som det første punkt om eftermiddagen.

Talere: Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Enrique Guerrero Salom, der anmodede om, at emnet først blev henvist til det kompetente udvalg.

Le Parlement godkendte den sidstnævnte anmodning.

Talere: Viviane Reding, der insisterede på, at hendes betækning A8-0009/2016 om "Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)" forblev på dagsordenen til afstemning i afstemningstiden onsdag, Manfred Weber, der støttede anmodningen, og Richard Corbett og Edouard Ferrand om anvendelse af forretningsordenens artikel 175.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om "Øget racistisk had og vold mod flygtninge og migranter i Europa" som et fjerde punkt under forhandlingen under ét tirsdag eftermiddag.

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Enrique Guerrero Salom, der talte for anmodningen, og Olaf Stuger, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved elektronisk afstemning (183 for, 142 imod, 27 hverken/eller).

Pervenche Berès meddelte, at hun ville have stemt for ved den netop gennemførte afstemning.

Onsdag, torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik