Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. veebruar 2016 - Strasbourg

8. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2016. aasta veebruari I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 576.422/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada pärastlõunal esimese päevakorrapunktina arutelu Zika viiruse leviku teemal.

Sõna võtsid Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, kes toetas taotlust, ja Enrique Guerrero Salom, kes taotles seda, et pädev komisjon arutaks küsimust eelnevalt.

Parlament kiitis viimase taotluse heaks.

Sõna võtsid Viviane Reding, kes palus tungivalt jätta tema raport A8-0009/2016 teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste kohta kolmapäeval hääletatavate raportite hulka, Manfred Weber, kes toetas taotlust, ning Richard Corbett ja Edouard Ferrand kodukorra artikli 175 kohaldamise teemal.

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada kolmapäeva pärastlõunaste ühiste arutelude 4. punktina nõukogu ja komisjoni avaldused pagulaste- ja rändajatevastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasvu kohta Euroopas.

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Enrique Guerrero Salom, kes toetas taotlust, ja Olaf Stuger oli selle vastu.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (183 poolt, 142 vastu, erapooletuid 27) taotluse heaks.

Pervenche Berès andis teada, et ta oleks soovinud eelmisel hääletusel anda poolthääle.

Kolmapäev, neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika