Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. vasario 1 d. - Strasbūras

8. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. pirmosios vasario mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 576.422/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

ENF frakcija paprašė kaip pirmą popietinės darbotvarkės punktą įtraukti diskusijas dėl viruso Zika plitimo.

Kalbėjo: Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Enrique Guerrero Salom, jis paprašė, kad prieš tai šis klausimas būtų pateiktas svarstyti atsakingam komitetui.

Parlamentas pritarė paskutiniam prašymui.

Kalbėjo: Viviane Reding, ji primygtinai paprašė, kad jos pranešimas A8-0009/2016 dėl Derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) liktų įrašytas į trečiadienio balsavimui skirtą laiką, Manfred Weber, jis pritarė prašymui, ir Richard Corbett ir Edouard Ferrand dėl Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio taikymo.

GUE/NGL frakcija paprašė kaip ketvirtą popietinės darbotvarkės punktą įtraukti bendrą diskusiją dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Padidėjusi rasistinė neapykanta ir smurtas prieš pabėgėlius ir migrantus visoje Europoje“.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Enrique Guerrero Salom, jis pritarė prašymui, ir Olaf Stuger, jis nepritarė prašymui.

Balsuojant elektroniniu būdu (183 , 142 prieš, 27 susilaikė) Parlamentas pritarė prašymui.

Pervenche Berès pranešė, kad per ankstesnį balsavimą ji norėjo balsuoti už.

Trečiadienis, ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika