Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 februarie 2016 - Strasbourg

8. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din februarie I 2016 (PE 576.422/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Solicitarea Grupului ENF care vizează adăugarea unei dezbateri privind „Răspândirea virusului Zika” ca primul punct de pe ordinea de zi de după-amiază.

Au intervenit: Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Enrique Guerrero Salom, care a solicitat sesizarea prealabilă a comisiei competente în fond.

Parlamentul a aprobat această ultimă cerere.

Au intervenit: Viviane Reding, care a insistat ca raportul său A8-0009/2016 referitor la negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) să rămână înscris la votarea de miercuri, Manfred Weber, pentru a susține această cerere, și Richard Corbett și Edouard Ferrand pe tema aplicării articolului 175 din Regulamentul de procedură.

Solicitarea Grupului GUE/NGL care vizează adăugarea declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la „Intensificarea urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga Europă” ca cel de al patrulea punct al discuției comune de marți după-amiază.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Enrique Guerrero Salom, în favoarea cererii, și Olaf Stuger, împotriva cererii.

Prin VE (183 pentru, 142 împotrivă, 27 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Pervenche Berès a anunțat că ar fi dorit să voteze pentru la votul precedent.

Miercuri, joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate