Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

8. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden februari I 2016 (PE 576.422/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från ENF-gruppen om att lägga till en debatt om "utbredningen av Zika-viruset" som första punkt på eftermiddagens föredragningslista.

Talare: Joëlle Mélin för ENF-gruppen, som motiverade begäran, och Enrique Guerrero Salom, som begärde att det behöriga utskottet först skulle behandla frågan.

Parlamentet godkände denna andra begäran.

Talare:t Viviane Reding, som insisterade på att hennes betänkande A8-0009/2016 om "Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)" skulle kvarstå bland de ärenden som skulle tas upp till omröstning på onsdagen , Manfred Weber, som stödde denna begäran, och Richard Corbett och Edouard Ferrand om tillämpningen av artikel 175 i arbetsordningen.

GUE/NGL-gruppen begärde att man som fjärde punkt i den gemensamma diskussionen på tisdageftermiddagen skulle lägga till uttalanden av rådet och kommissionen om "Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa".

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Enrique Guerrero Salom, som stödde den, och Olaf Stuger, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran via elektronisk omröstning (183 röster för, 142 röster emot, 27 nedlagda röster).

Pervenche Berès meddelade att hon skulle ha velat rösta för under den föregående omröstningen.

Onsdag, torsdagen den

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy