Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2016

Ingivna texter :

A8-0012/2016

Debatter :

PV 01/02/2016 - 9
CRE 01/02/2016 - 9

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.12
CRE 25/02/2016 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0063

Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

9. Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 [2015/2115(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Costas Mavrides för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch och Luke Ming Flanagan.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Barbara Kappel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi och Notis Marias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy