Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2233(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0009/2016

Indgivne tekster :

A8-0009/2016

Forhandlinger :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0041

Protokol
Mandag den 1. februar 2016 - Strasbourg

10. Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) [2015/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Thomas Händel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra DEVE), Alessia Maria Mosca (ordfører for udtalelse fra ECON), Virginie Rozière (ordfører for udtalelse fra IMCO), Terry Reintke (ordfører for udtalelse fra REGI), Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra TRAN), David Borrelli (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Daniel Caspary for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Jarosław Wałęsa, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Arne Gericke, der anmodede om en ændring af dagsordenen som følge af det seneste initiativ fra WHO vedrørende zikavirusset (formanden mindede om, at emnet allerede var blevet behandlet under fastsættelsen af arbejdsplanen), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Emmanuel Maurel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott og Jean-Luc Schaffhauser.

Indlæg af Cecilia Malmström.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Indlæg af Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 3.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik