Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0041

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) [2015/2233(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Η Viviane Reding παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Händel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lola Sánchez Caldentey (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Alessia Maria Mosca (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Virginie Rozière (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Terry Reintke (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), David Borrelli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Wałęsa, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Arne Gericke, για να ζητήσει τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης σε συνέχεια των πλέον πρόσφατων πρωτοβουλειών του ΠΟΥ στο θέμα του ιού Zika (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το θέμα έχει ήδη εξεταστεί κατά τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου