Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2233(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0009/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0009/2016

Keskustelut :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Äänestykset :

PV 03/02/2016 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0041

Pöytäkirja
Maanantai 1. helmikuuta 2016 - Strasbourg

10. Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin [2015/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Händel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lola Sánchez Caldentey (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alessia Maria Mosca (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Virginie Rozière (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Terry Reintke (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Borrelli (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Jarosław Wałęsa, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Arne Gericke, joka pyysi esityslistan muuttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon WHO:n viimeisimmät Zika-virusta koskevat ilmoitukset (puhemies palautti mieliin, että asia käsiteltiin jo vahvistettaessa käsittelyjärjestys), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott ja Jean-Luc Schaffhauser.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2016, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö