Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2233(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0009/2016

Ingediende teksten :

A8-0009/2016

Debatten :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Stemmingen :

PV 03/02/2016 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0041

Notulen
Maandag 1 februari 2016 - Straatsburg

10. Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (debat)
CRE

Verslag houdende aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) [2015/2233(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Händel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Alessia Maria Mosca (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Virginie Rozière (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Terry Reintke (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), David Borrelli (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa, David Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Arne Gericke, om een wijziging van de agenda te vragen naar aanleiding van de recentste initiatieven van de WHO in verband met het zika-virus (de Voorzitter wijst erop dat dit onderwerp al is behandeld bij de regeling van de werkzaamheden), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Emmanuel Maurel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 3.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid