Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2233(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0009/2016

Ingivna texter :

A8-0009/2016

Debatter :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0041

Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

10. Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) [2015/2233(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Thomas Händel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Alessia Maria Mosca (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Virginie Rozière (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Terry Reintke (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), David Borrelli (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin för ECR-gruppen, som som avböjde en fråga ("blått kort") William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Jarosław Wałęsa, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Arne Gericke, som begärde en ändring av föredragningslistan med anledning av WHO:s senaste initiativ i samband med Zika-viruset (talmannen påminde om att denna fråga redan hade tagits upp vid fastställandet av föredragningslistan), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Cecilia Malmström.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 3.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy