Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2514(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000005/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000005/2016 (B8-0102/2016)

Keskustelut :

PV 01/02/2016 - 11
CRE 01/02/2016 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 1. helmikuuta 2016 - Strasbourg

11. EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2016) Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, joka reagoi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans ja Tiziana Beghin.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö