Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000005/2016

Teksty złożone :

O-000005/2016 (B8-0102/2016)

Debaty :

PV 01/02/2016 - 11
CRE 01/02/2016 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Strasburg

11. Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000005/2016), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Martina, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, który odniósł się również do pytania zadanego przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Karoline Graswander-Hainz i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Michaela Šojdrová i Izaskun Bilbao Barandica.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans i Tiziana Beghin.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności