Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000005/2016

Texte depuse :

O-000005/2016 (B8-0102/2016)

Dezbateri :

PV 01/02/2016 - 11
CRE 01/02/2016 - 11

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 1 februarie 2016 - Strasbourg

11. Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2016) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, care a reacționat, de asemenea, la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Izaskun Bilbao Barandica.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans și Tiziana Beghin.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate