Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000005/2016

Ingivna texter :

O-000005/2016 (B8-0102/2016)

Debatter :

PV 01/02/2016 - 11
CRE 01/02/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

11. Handelsförbindelserna mellan EU och Kina och status som marknadsekonomi (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000005/2016) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Handelsförbindelserna mellan EU och Kina och status som marknadsekonomi (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Iuliu Winkler för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, som även reagerade på en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Izaskun Bilbao Barandica.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans och Tiziana Beghin.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy