Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 1 февруари 2016 г. - Страсбург

12. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия FEMM: João Pimenta Lopes

комисия EMPL: João Pimenta Lopes

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия: João Pimenta Lopes

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: João Pimenta Lopes

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност