Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

12. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från GUE/NGL-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

FEMM-utskottet: João Pimenta Lopes,

EMPL-utskottet: João Pimenta Lopes,

delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien: João Pimenta Lopes,

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: João Pimenta Lopes.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy