Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

13. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Europaparlamentsledamot Mario Borghezio hade framlagt en begäran om att hans immunitet skulle bevaras, i samband med ett straffrättsligt förfarande vid distriktsdomstolen i Milano.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy