Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2554(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000011/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000011/2016 (B8-0108/2016)

Συζήτηση :

PV 01/02/2016 - 14
CRE 01/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Δυτικής Αφρικής περί βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000011/2016) που κατέθεσε ο Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Δυτικής Αφρικής περί βιώσιμης ανάπτυξης (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Ο Bernd Lange (αναπλ.) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Christofer Fjellner και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Arena και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου