Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000011/2016

Ingivna texter :

O-000011/2016 (B8-0108/2016)

Debatter :

PV 01/02/2016 - 14
CRE 01/02/2016 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

14. Bestämmelser om hållbar utveckling i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000011/2016) från Christofer Fjellner, för utskottet INTA, till kommissionen: Bestämmelser om hållbar utveckling i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, Daniel Caspary för PPE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Christofer Fjellner och David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Arena och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy