Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2137(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2016

Внесени текстове :

A8-0003/2016

Разисквания :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0034

Протокол
Понеделник, 1 февруари 2016 г. - Страсбург

15. Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие [2015/2137(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jordi Sebastià (докладчик по становището на комисията DEVE), Norbert Lins, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira и Jonathan Arnott.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 2.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност