Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2137(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0003/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0003/2016

Keskustelut :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0034

Pöytäkirja
Maanantai 1. helmikuuta 2016 - Strasbourg

15. Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista [2015/2137(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jordi Sebastià (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira ja Jonathan Arnott.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2016, kohta 6.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö