Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2137(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0003/2016

Teksty złożone :

A8-0003/2016

Debaty :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0034

Protokół
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Strasburg

15. Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej [2015/2137(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jordi Sebastià (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Norbert Lins w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 2.2.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności