Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2137(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2016

Ingivna texter :

A8-0003/2016

Debatter :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0034

Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg

15. Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (debatt)
CRE

Betänkande om halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald [2015/2137(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Sebastià (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Norbert Lins för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira och Jonathan Arnott.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 2.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy