Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 1 февруари 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.In memoriam
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Ред на работа
 9.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (разискване)
 10.Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (разискване)
 11.Търговски отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (разискване)
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Искане за защита на парламентарен имунитет
 14.Разпоредби за устойчиво развитие на споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка (разискване)
 15.Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (140 kb)  Списък на присъствалите (59 kb)
 
Протокол (162 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)  Поименни гласувания (17 kb)
 
Протокол (235 kb)  Списък на присъствалите (69 kb)  Поименни гласувания (432 kb)
Правна информация - Политика за поверителност