Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (συζήτηση)
 10.Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (συζήτηση)
 11.Εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας και καθεστώς οικονομίας της αγοράς (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 14.Διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Δυτικής Αφρικής περί βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
 15.Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (140 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (33 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (167 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (17 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (230 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (428 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου