Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 1. veebruar 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.In memoriam
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Tööplaan
 9.Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (arutelu)
 10.Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (arutelu)
 11.ELi ja Hiina kaubandussuhted ja turumajanduslik staatus (arutelu)
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 14.ELi ja Lääne-Aafrika vahelise majanduspartnerluslepingu säästvat arengut käsitlevad sätted (arutelu)
 15.ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (124 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (33 kb) 
 
Protokoll (140 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (16 kb) 
 
Protokoll (213 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (421 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika