Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 1 februari 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.In memoriam
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (debat)
 10.Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (debat)
 11.De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie (debat)
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 14.De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika (debat)
 15.Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (126 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (33 kb) 
 
Notulen (143 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (16 kb) 
 
Notulen (218 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (356 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid