Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji
 6.Składanie dokumentów
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Porządek obrad
 9.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata)
 10.Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (debata)
 11.Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (debata)
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 14.Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (debata)
 15.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (125 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (33 kb) 
 
Protokół (161 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowań imiennych (16 kb) 
 
Protokół (223 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowań imiennych (356 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności