Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 1 februari 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parentation
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Arbetsplan
 9.Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (debatt)
 10.Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (debatt)
 11.Handelsförbindelserna mellan EU och Kina och status som marknadsekonomi (debatt)
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 14.Bestämmelser om hållbar utveckling i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika (debatt)
 15.Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (126 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (33 kb) 
 
Protokoll (142 kb) Närvarolista (36 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (16 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (355 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy