Indiċi 
Minuti
PDF 223kWORD 161k
It-Tnejn, 1 ta' Frar 2016 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.In memoriam
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati
 6.Dokumenti mressqa
 7.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 8.Ordni tal-ħidma
 9.Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 10.Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA) (dibattitu)
 11.Relazzjoni kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina u l-istatus tal-ekonomija tas-suq (dibattitu)
 12.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 13.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 14.Dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent (dibattitu)
 15.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità (dibattitu)
 16.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


3. In memoriam

Il-President, f'isem il-Parlament, ta ġieħ u fakkar lill-Membru tal-PE Miloslav Ransdorf.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

B'segwitu għall-mewt ta' Miloslav Ransdorf, il-Parlament ikkostata, bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li s-siġġu tiegħu hu battal b'seħħ mit-23 ta' Jannar 2016.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Portugiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' João Pimenta Lopes minflok Inês Cristina Zuber bħala Membru tal-Parlament, li għandha tidħol fis-seħħ mid-data 31 ta' Jannar 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, João Pimenta Lopes jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Intervent ta': Birgit Sippel, dwar ir-rimarki li jidher li għamlu ċerti Membri fir-rigward tal-migranti (il-President wieġeb li mhux parti mill-kompetenzi tiegħu li jirreaġixxi għad-dikjarazzjonijiet li jsiru barra mill-Parlament).


5. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp ECR:

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku: Julie Girling minflok Remo Sernagiotto

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


6. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Belġju – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq dokument tal-ivvjaġġar Ewropew għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET

2) mill-kumitati parlamentari

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Rapport dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità (2015/2137(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni dwar in-negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA) (2015/2233(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Florian Philippot (2015/2267(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000005/2016) imressqa minn Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Ir-relazzjoni kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina u l-istatus ta' ekonomija tas-suq (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) imressqa minn Iratxe García Pérez, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Strateġija Ġdida għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Drittijiet tan-Nisa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) imressqa minn Bernd Lange u Salvatore Cicu, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kunsill: Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasparenza f'Arbitraġġ ibbażat fuq Trattat, bejn l-Investituri u l-Istat (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Il-kundizzjoni tal-insularità (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) imressqa minn Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Azzjoni tal-Kummissjoni biex tikkonforma mal-Kawża T-521/14 Svezja vs Kummissjoni (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) imressqa minn Bernd Lange u Christofer Fjellner, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Dispożizzjonijiet dwar l-żvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' ta' Frar I 2016 (PE 576.422/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Talba mill-Grupp ENF biex jiddaħħal dibattitu dwar "Il-propagazzjoni tal-virus Zika" bħala l-ewwel punt fl-aġenda ta' waranofsinhar.

Interventi ta': Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, li ġġustifikat it-talba, u Enrique Guerrero Salom, li talab li l-kwistjoni tiġi rriferuta minn qabel lill-kumitat kompetenti.

Il-Parlament approva din it-talba tal-aħħar.

Interventi ta': Viviane Reding, li insistiet biex ir-rapport A8-0009/2016 tagħha dwar "Negozjati rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)" jibqa' inkluż fil-ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa, Manfred Weber, biex jappoġġa t-talba, u Richard Corbett u Edouard Ferrand dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 175 tar-Regoli ta' Proċedura.

Talba mill-Grupp GUE/NGL biex jiġu inklużi bħala r-raba' punt tad-diskussjoni konġunta ta' nhar it-Tlieta waranofsinhar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "Żieda fil-mibegħda u l-vjolenza razzisti kontra r-rifuġjati u l-migranti madwar l-Ewropa".

Interventi ta': Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifika t-talba, Enrique Guerrero Salom, favur it-talba, u Olaf Stuger, kontra t-talba.

Permezz ta' VE (183 favur, 142 kontra, 27 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

Pervenche Berès avżat li xtaqet tivvota favur fil-votazzjoni preċedenti.

L-Erbgħa, il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


9. Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2015/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Costas Mavrides f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch u Luke Ming Flanagan.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Barbara Kappel, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen u Siegfried Mureşan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott u Jean-Luc Schaffhauser.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Mario Draghi u Notis Marias.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


10. Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA) (dibattitu)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni dwar in-negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA) [2015/2233(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Thomas Händel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Lola Sánchez Caldentey (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Alessia Maria Mosca (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Virginie Rozière (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Terry Reintke (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Wim van de Camp (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), David Borrelli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Jude Kirton-Darling f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Jarosław Wałęsa, David Martin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Arne Gericke, biex titlob modifika tal-aġenda sussegwentement għall-aktar inizzjattivi reċenti tad-WHO f'dak li jirrigwarda l-virus Zika (il-President ifakkar li s-suġġett diġà ġie trattat meta ġiet stabbilita l-ordni tal-ħidma), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Emmanuel Maurel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott u Jean-Luc Schaffhauser.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Intervent ta': Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 3.2.2016.


11. Relazzjoni kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina u l-istatus tal-ekonomija tas-suq (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000005/2016) imressqa minn Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Ir-relazzjoni kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina u l-istatus ta' ekonomija tas-suq (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Iuliu Winkler f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, li rreaġixxa wkoll għall-mistoqsija "karta blu" ta' Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz u Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Izaskun Bilbao Barandica.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans u Tiziana Beghin.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp GUE/NGL:

Kumitat FEMM: João Pimenta Lopes

Kumitat EMPL: João Pimenta Lopes

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil: João Pimenta Lopes

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: João Pimenta Lopes

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


13. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari

Mario Borghezio, Membru tal-Parlament, ippreżenta talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tiegħu fil-kuntest ta' proċedura li għaddejja attwalment quddiem it-Tribunale ordinario di Milano.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


14. Dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000011/2016) imressqa minn Christofer Fjellner, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Dispożizzjonijiet dwar l-żvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Jude Kirton-Darling f'isem il-Grupp S&D, Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Christofer Fjellner u David Martin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Arena u Notis Marias.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità (dibattitu)

Rapport dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità [2015/2137(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jordi Sebastià (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Norbert Lins f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann u Alojz Peterle.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira u Jonathan Arnott.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 2.2.2016.


16. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor u Tomáš Zdechovský.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 576.422/OJMA).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Avviż legali - Politika tal-privatezza