Index 
Proces-verbal
PDF 221kWORD 163k
Luni, 1 februarie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Omagiu postum
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Ordinea lucrărilor
 9.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2014 (dezbatere)
 10.Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pentru Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) (dezbatere)
 11.Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (dezbatere)
 12.Componența comisiilor și delegațiilor
 13.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 14.Dispoziții privind dezvoltarea durabilă în Acordul de parteneriat economic dintre UE și Africa de Vest (dezbatere)
 15.Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (dezbatere)
 16.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


3. Omagiu postum

Președintele a adus, în numele Parlamentului, un omagiu memoriei deputatului Miloslav Ransdorf, fost membru al Parlamentului.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Componența Parlamentului

Ca urmare a decesului lui Miloslav Ransdorf, Parlamentul a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, existența locului vacant rezultat începând din 23 ianuarie 2016.

°
° ° °

Autoritățile portugheze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui João Pimenta Lopes, în locul lui Inês Cristina Zuber, ca deputat în Parlament, cu efect de la 31 ianuarie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, João Pimenta Lopes se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

A intervenit Birgit Sippel pe tema declarațiilor pe care le-ar fi făcut unii deputați cu privire la migranți (Președintele a răspuns că nu este de competența lui să reacționeze la declarații făcute în afara Parlamentului).


5. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor: Julie Girling care îl înlocuiește pe Remo Sernagiotto

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET

2) de către comisiile parlamentare:

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Raport referitor la evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (2015/2137(INI)) - ENVI - Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI - Raportor: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de implementare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE - Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE - Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) (2015/2233(INI)) - INTA - Raportoare: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Florian Philippot (2015/2267(IMM)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000005/2016) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) adresată de Bernd Lange și Salvatore Cicu, în numele Comisiei INTA, adresată Consiliului: Convenția ONU privind transparența în arbitrajul litigiilor între state și investitori realizat în baza tratatelor (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Rolul autorităților locale și regionale în fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Insularitatea (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016) adresată de Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Măsurile Comisiei necesare executării hotărârii în Cauza T-521/14 Suedia/Comisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) adresată de Bernd Lange și Christofer Fjellner, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Dispoziții privind dezvoltarea durabilă în Acordul de parteneriat economic dintre UE și Africa de Vest (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din februarie I 2016 (PE 576.422/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Solicitarea Grupului ENF care vizează adăugarea unei dezbateri privind „Răspândirea virusului Zika” ca primul punct de pe ordinea de zi de după-amiază.

Au intervenit: Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Enrique Guerrero Salom, care a solicitat sesizarea prealabilă a comisiei competente în fond.

Parlamentul a aprobat această ultimă cerere.

Au intervenit: Viviane Reding, care a insistat ca raportul său A8-0009/2016 referitor la negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) să rămână înscris la votarea de miercuri, Manfred Weber, pentru a susține această cerere, și Richard Corbett și Edouard Ferrand pe tema aplicării articolului 175 din Regulamentul de procedură.

Solicitarea Grupului GUE/NGL care vizează adăugarea declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la „Intensificarea urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga Europă” ca cel de al patrulea punct al discuției comune de marți după-amiază.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Enrique Guerrero Salom, în favoarea cererii, și Olaf Stuger, împotriva cererii.

Prin VE (183 pentru, 142 împotrivă, 27 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Pervenche Berès a anunțat că ar fi dorit să voteze pentru la votul precedent.

Miercuri, joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


9. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2014 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 [2015/2115(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Costas Mavrides, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch și Luke Ming Flanagan.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Barbara Kappel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi și Notis Marias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


10. Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pentru Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) (dezbatere)

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) [2015/2233(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Thomas Händel (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Alessia Maria Mosca (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Virginie Rozière (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Terry Reintke (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), David Borrelli (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Jude Kirton-Darling, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Jarosław Wałęsa, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Arne Gericke, pentru a solicita o modificare a ordinii de zi ca urmare a celor mai recente inițiative ale OMS în ceea ce privește virusul Zika (Președintele a reamintit că subiectul a fost deja discutat când s-a stabilit ordinea lucrărilor), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Emmanuel Maurel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott și Jean-Luc Schaffhauser.

A intervenit Cecilia Malmström.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

A intervenit Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 3.2.2016.


11. Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2016) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Relațiile comerciale între UE și China și statutul de economie de piață (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, care a reacționat, de asemenea, la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Izaskun Bilbao Barandica.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans și Tiziana Beghin.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

FEMM: João Pimenta Lopes

EMPL: João Pimenta Lopes

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei: João Pimenta Lopes

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: João Pimenta Lopes

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


13. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Mario Borghezio, deputat în Parlamentul European, a prezentat o cerere de apărare a imunității sale în cadrul unei proceduri penale desfășurate la Tribunalul ordinar din Milano.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


14. Dispoziții privind dezvoltarea durabilă în Acordul de parteneriat economic dintre UE și Africa de Vest (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000011/2016) adresată de Christofer Fjellner, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Dispoziții privind dezvoltarea durabilă în Acordul de parteneriat economic dintre UE și Africa de Vest (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jude Kirton-Darling, în numele Grupului S&D, Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Christofer Fjellner și David Martin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Arena și Notis Marias.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (dezbatere)

Raport referitor la evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității [2015/2137(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jordi Sebastià (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Norbert Lins, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann și Alojz Peterle.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira și Jonathan Arnott.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 2.2.2016.


16. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor și Tomáš Zdechovský.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 576.422/OJMA).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate