Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0124(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0172/2015

Esitatud tekstid :

A8-0172/2015

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hääletused :

PV 02/02/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0033

Protokoll
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg

3. Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dennis de Jong (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Kostadinka Kuneva (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Bill Etheridge, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Thomas Mann, Marita Ulvskog, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor ja Tom Vandenkendelaere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Bill Etheridge eelneva registreerimiseta sõnavõttude korralduse üle eelnenud arutelu jooksul (juhataja selgitas).

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Georgi Pirinski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.2.2016 protokollipunkt 6.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika