Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg

4. Komisjoni vastuvõetud otsus äriühingute maksustamise paketi kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni vastuvõetud otsus äriühingute maksustamise paketi kohta (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võttis Alain Lamassoure fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Ashley Fox, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika