Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg

4. Komission päätös yhtiöveropaketista (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission päätös yhtiöveropaketista (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun ja Kostas Chrysogonos.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö