Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. vasario 2 d. - Strasbūras

4. Priimtas Komisijos sprendimas dėl pelno mokesčio dokumentų rinkinio (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Priimtas Komisijos sprendimas dėl pelno mokesčio dokumentų rinkinio (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Alain Lamassoure PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Ashley Fox (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Cora van Nieuwenhuizen, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner ir Tibor Szanyi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika