Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - Strasbūra

4. Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (2016/2980(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alain Lamassoure PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Ashley Fox, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika