Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

4. Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun och Kostas Chrysogonos.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy