Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0358(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

6.3. Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0027)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου